ein Bild />UNDER CONSTRUCTION


ein Bild" />

 


Om parvati pataye

Hara hara hara mahadev

Gajananam buta

Ganadi sevatam

Kapitha jambu

Phalacharu bhakshanam

Umasutam shoka

Vinasha karakam

Namami vigneshvara

Pada pankajam
***BHOLENATH TUMARA BOLA APAN

SHRI VISHNU KEMAN UBAYA RE***
Hare Krishna
Hare Krishna
Krishna Krishna
Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
5646 Besucher (7338 Hits)
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden