Om parvati pataye

Hara hara hara mahadev

Gajananam buta

Ganadi sevatam

Kapitha jambu

Phalacharu bhakshanam

Umasutam shoka

Vinasha karakam

Namami vigneshvara

Pada pankajam
***BHOLENATH TUMARA BOLA APAN

SHRI VISHNU KEMAN UBAYA RE***
Hare Krishna
Hare Krishna
Krishna Krishna
Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=